Avís legal

Estàs visitant arksocial.org, pàgina web que pertany a ARK projects i agraïm el teu interès per llegir les condicions legals. Aquí es defineixen els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Nosaltres, ARK projects, com a responsables d'aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)

 

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: ARK projects

Nom comercial: ARK projects

NIF/CIF: G66307778

Adreça: Carrer Vazquez de Mella 3, 1-3 08224 Terrassa Barcelona

Dades registrals: Associació Sense Anim de Lucre (ong) ARK projects - Registrada: 0547/19454/2014 Inscrita al Departament de Justicia Direcció General de drets i Entitats Juridiques de la Generalitat de Catalunya

Correu electrònic: email ArkSocial

 

Condicions generals d'ús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de arksocial.org, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web de ARK projects (“usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment de la web arksocial.org

 

Dades personals que recopilem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

 

Compromisos i obligacins dels usuaris

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

En la utilització de la web arksocial.org l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de ARK projects o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal ARK projects o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, ARK projects no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a ARK projects poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ARK projects, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i ARK projects utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim unes bones condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

 

Reclamacions

ARK projects informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a mail indicant el seu nom i cognoms, el producte/servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: mail o bé per correu postal dirigit a: ARK projects, Carrer Vazquez de Mella 3, 1-3 08224 Terrassa Barcelona, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l'atenció de: ARK projects

Carrer Vazquez de Mella 3, 1-3 08224 Terrassa Barcelona

El servei/producte:

Adquirit el dia:

Nom de l'usuari:

Domicili de l'usuari:

Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):

Data:

Motiu de la reclamació:

 

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ARK projects. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ARK projects

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a ARK projects indicant:

 

Enllaços externs

Les pàgines de la web arksocial.org proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. ARK projects no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per accés a aquests enllaços.

L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal arksocial.org haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de ARK projects. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ARK projects i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de ARK projects dels seus continguts o serveis.

 

Exclusió de garanties y responsabilitat

ARK projects no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre ARK projects i els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Terrassa (Barcelona).

 

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal arksocial.org, si us plau dirigeixi's a mail

L'avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 10/09/2021.