Institut de Consciència Social

Institut de Consciència Social

Després de molts anys treballant amb persones vulnerables i en risc d'exclusió social, centrant-nos en FER coses i falta de coneixement per l'interior de les persones.

En ARKsocial varem sentir la necessitat i vam veure el potencial de poder acompanyar aquestes persones des del seu SER, oferint opcions perquè puguin tenir una transformació des de l'interior i l'autoconeixement.

Parlem d'opcions, perquè creiem que cada un, com a ésser únic i especial, pot trobar el seu Propòsit, el seu Camí, la seva Llum, d'una manera diferent.

Creiem que els canvis veritables, autèntics, profunds i duradors vénen de l'interior.

Així va néixer L'Institut Conciencia Social, amb el propòsit de sembrar consciència social i oferir altruistament eines i recursos per ser i actuar d'una manera diferent i més conscient.


http://www.institutoconcienciasocial.org


Institut de Consciència Social 2

Institut de Consciència Social. 3